NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIMIN NË NIVELIN BAZË NË SHËRBIMIN E MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMIN