NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PER LEVIZJE PRALELE NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE-Drejtor i drejtorisë juridike