NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJEN NË DETYRË NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE-Drejtor i drejtorisë juridike