NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE-DREJTOR I DREJTORISË SË BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE