NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE-PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË SHËRBIMEVE PUBLIKE DHE MIRËMBAJTJES