NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL-Drejtor drejtorie, në drejtorinë e të ardhurave