NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist i procedurave administrative, në sektorin e prokurimeve dhe procedurave administrative