NJOFTIM PËR MBAJTJEN E MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË BASHKISË HIMARË-26.11.2021