NJOFTIM FITUESI PËR KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE-Drejtor i drejtorisë juridike