Shërbim konsulence – Hartimi i planeve të përgjithshme vendore për 4 bashki, Vlorë, Sarandë, Himarë, Konispol

Lista e shërbimeve - Shërbim konsulence – Hartimi i planeve të përgjithshme vendore për 4 bashki, Vlorë, Sarandë, Himarë, Konispol