Shpallje-per-ngritje-ne-detyre-drejtor-i-sherbimeve-mbeshtetese-1