NJOFTIM FITUESI PËR KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE-Përgjegjës i sektorit të shërbimeve publike dhe mirëmbajtjes