Njoftime

NJOFTIM FITUESI PËR KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE-Përgjegjës i sektorit të menaxhimit dhe mbrojtjes së tokës

Postuar në: 02-08-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/08/NJOFTIM-FITUESI-PER-KATEGORINE-E-ULET-DHE-TE-MESME-DREJTUESE-Pergjegjes-i-sektorit-te-menaxhimit-dhe-mbrojtjes-se-tokes.pdf" title="NJOFTIM FITUESI PËR KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE-Përgjegjës i sektorit të menaxhimit dhe mbrojtjes së tokës"]

Shkresë përcjellëse mbi rezultatet e sondazhit të prioriteteve të komunitetit të bashkisë Himarë

Postuar në: 29-07-2021

Kthim përgjigje për shkresën nr. 2419 datë 17.06.2021

Postuar në: 29-07-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/07/Kthim-pergjigje-per-shkresen-nr.-2419-date-17.06.2021.pdf" title="Kthim përgjigje për shkresën nr. 2419 datë 17.06.2021"]

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE-Përgjegjës i sektorit të menaxhimit dhe mbrojtjes së tokës

Postuar në: 20-07-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/07/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PER-NGRITJE-NE-DETYRE-NE-KATEGORINE-E-ULET-DHE-TE-MESME-DREJTUESE-Pergjegjes-i-sektorit-te-menaxhimit-dhe-mbrojtjes-se-tokes.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE-Përgjegjës i…

PROGRAMI KOMBËTAR I PRAKTIKAVE TË PUNËS, THIRRJA VI

Postuar në: 13-07-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/07/Programi-Kombetar-i-praktikave-te-punes.pdf" title="Programi Kombëtar i praktikave të punës"]

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE-Drejtor i drejtorisë së menaxhimit dhe mbrojtjes së tokës, pyjeve dhe kullotave

Postuar në: 09-07-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/07/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PARAPRAK-PER-PRANIM-NGA-JASHTE-SHERBIMIT-CIVIL-Drejtor-i-drejtorise-se-menaxhimit-dhe-mbrojtjes-se-tokes-pyjeve-dhe-kullotave.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL-Drejtor i drejtorisë së menaxhimit dhe mbrojtjes…

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJE NË DETYRË NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE-Përgjegjës i sektorit të menaxhimit dhe mbrojtjes së tokës

Postuar në: 09-07-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/07/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PARAPRAK-PER-NGRITJE-NE-DETYRE-NE-SHERBIMIN-CIVIL-NE-KATEGORINE-E-ULET-DHE-TE-MESME-DREJTUESE-Pergjegjes-i-sektorit-te-menaxhimit-dhe-mbrojtjes-se-tokes.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJE NË DETYRË NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË E ULËT DHE…

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJE NË DETYRË NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE-Drejtor i drejtorisë së menaxhimit dhe mbrojtjes së tokës, pyjeve dhe kullotave

Postuar në: 09-07-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/07/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PARAPRAK-PER-NGRITJE-NE-DETYRE-NE-SHERBIMIN-CIVIL-Drejtor-i-drejtorise-se-menaxhimit-dhe-mbrojtjes-se-tokes-pyjeve-dhe-kullotave.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJE NË DETYRË NË SHËRBIMIN CIVIL-Drejtor i drejtorisë së menaxhimit dhe…

NJOFTIM FITUESI PËR KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE-Përgjegjës i sektorit të shërbimeve publike dhe mirëmbajtjes

Postuar në: 05-07-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/07/NJOFTIM-FITUESI-PER-KATEGORINE-E-ULET-DHE-TE-MESME-DREJTUESE-Pergjegjes-i-sektorit-te-sherbimeve-publike-dhe-mirembajtjes.pdf" title="NJOFTIM FITUESI PËR KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE-Përgjegjës i sektorit të shërbimeve publike dhe mirëmbajtjes"]

NJOFTIM FITUESI PËR KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE-Drejtor i drejtorisë se burimeve njerëzore dhe shërbimeve mbështetëse

Postuar në: 05-07-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/07/NJOFTIM-FITUESI-PER-KATEGORINE-E-ULET-DHE-TE-MESME-DREJTUESE-Drejtor-i-drejtorise-se-burimeve-njerezore-dhe-sherbimeve-mbeshtetese.pdf" title="NJOFTIM FITUESI PËR KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE-Drejtor i drejtorisë se burimeve njerëzore dhe shërbimeve mbështetëse"]

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE-Përgjegjës i sektorit të menaxhimit dhe mbrojtjes së tokës

Postuar në: 29-06-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/06/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PARAPRAK-PER-LEVIZJE-PARALELE-PERGJEGJES-I-SEKTORIT-TE-MENAXHIMIT-DHE-MBROJTJES-SE-TOKES.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE-PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË MENAXHIMIT DHE MBROJTJES SË TOKËS"]

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE-Drejtor i drejtorisë së menaxhimit dhe mbrojtjes së tokës, pyjeve dhe kullotave

Postuar në: 29-06-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/06/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PARAPRAK-PER-LEVIZJE-PARALELE-DREJTOR-I-DREJTORISE-SE-MENAXHIMIT-DHE-MBROJTJES-SE-TOKES-PYJEVE-DHE-KULLOTAVE.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE-DREJTOR I DREJTORISË SË MENAXHIMIT DHE MBROJTJES SË TOKËS, PYJEVE…

1 2 3 23