LLOGARIDHENIA DHE PERFORMANCA

  • Dokumentet e politikave dhe Raportet
  • Buxheti i Këshillit Bashkiak