NJOFTIM!

Mbështetur në vlerat e natyrës dhe të biodiversitetit që ka ekosistemi natyror detar-bregdetar i gjirit Porto Palermo – Llaman, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit ka ndërmarre nismën për të shpallur këtë zonë “Park Natyror”. Në mbështetje të shkronjës “d” të pikën 1 të nenit 12 të Ligjit Nr.81/2017 “Për zonat e mbrojtura”, plani i shpalljes i zonës së mbrojtur mjedisore  publikohet në faqen zyrtare të ministrisë përgjegjëse për zonat e mbrojtura dhe në bashkinë apo qarkun ku ndodhet zona që propozohet të shpallet.